2018-05-04
ETIKA HIT és ERKÖLCSTAN
Összes hír

Névadónk története

Tomori Pál kalocsai érsek, 1475 táján született ismeretlen helyen. Pályáját Bornemissza János oldalán erdélyi kincstári szolgálattal kezdte. Fontos katonai és politikai küldetéseket végzett, a magyar sereg fővezére a mohácsi csatában.

1521-es török támadáskor, aminek során elesett Nándorfehérvár, többen benne látták azt az embert, aki képes lenne a magyar hadak vezetésére. 1523-ban VI. Adorján pápa kényszerítésére foglalta el a kalocsai érseki széket és vette át a királytól az alsó-magyarországi főkapitány tisztét. E minőségben a török kézre került Nándorfehérvár ellenében újjászervezte a déli végeket, megerősítette a várakat, toborzást indított.

Bátran harcolt, szervezte az országhatár védelmét. Seregében példaértékű fegyelmet tartott.

Országszerte a török elleni harc legkiválóbb szakértőjeként ismerték.

Tomori hároméves délvidéki működése során komoly érdemeket szerzett a határvédelem megerősítésével. Az ő tevékenységének köszönhető, hogy a törökök ekkor még nem vethették meg lábukat a Szerémségben.

Szulejmán újabb hadjáratának hírére mégis megtartotta méltóságát, sőt kénytelenségből a fővezérséget is elfogadta. Ellenezte Mohácsnál a csata vállalását, de a királyi haditanács döntését mégis végrehajtotta. A magyar sereg súlyos vereségével végződő csata vezéreként vitézül harcolva esett el.

Az iskola Tomori Pál nevét 1991 novemberében vette fel Dankó László kalocsai érsek engedélyével. Az emléktábla felavatásán Göncz Árpád a Magyar Köztársaság akkori elnöke is részt vett. A névválasztás a hagyományokat követte, hiszen az iskola diákjait addig is a leggyakrabban „tomoris”-ként emlegették.

Nagyon sok régi tomoris hagyományt ápolunk, amelyek meghatározóak a közösségi életre nézve. Ilyen a Tomori hét, a Tomori gála, táboriskola, farsang, karácsonyi vásár, nyári táborok. Ugyanakkor új hagyományokat is igyekszünk teremteni, mint a nyelvi hetek, balázsjárás, majális, karácsonyi koncert.

  

Főoldal Kapcsolat